Glavni grad Podgorica

Radno-okupaciona terapija

Radno-okupaciona terapija sprovodi se sa ciljem sticanja radnih navika i korigovanja ponašanja. Radno-okupaciona terapija i radne obaveze daju mogućnost klijentkinjama da steknu nove vještine i da nauče obavljati poslove koji će im koristiti po završetku tretmana. Osim toga, planske, organizovane i osmišljene radno-okupacione aktivnosti, omogućavaju klijentkinjama da se osjećaju korisno, da vide rezultate svog rada, da stvaraju pozitivan odnos prema radnoj disciplini, da stiču radne navike, kao i da razvijaju samodisciplinu.

Radno-okupaciona terapija obuhvata sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti, s ciljem korekcije ponašanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije. Uloga radno-okupacione terapije je neophodna u procesu rehabilitacije i pripreme klijentkinja za povratak u socijalnu sredinu. 

U okviru radno-okupacione terapije organizuju se brojne aktivnosti koje se sprovode planski, kontinuirano i u skladu sa psihofizičim mogućnostima klijentkinja.