Glavni grad Podgorica

Psihološke radionice

Važan segment tretmana predstavljaju i psihološke radionice. Shodno tome da većina zavisnica nemaju adekvatna osjećanja i predstavu o sopstvenim vrijednostima, kao i da uglavnom dominiraju negativna osjećanja kao što su: depresivnost, razdražljivost, osjećaj unutrašnje praznine i bijes, ili pak idealizovana osjećanja kao što je osjećaj svemoći. Takođe, prepoznato je da zavisnice, kroz dugotrajno konzumiranje supstanci gube osjećaj razumijevanja i komuniciranja sa drugim ljudima, te stoga je neophodno  raditi na promjeni ovih stvari.

Neke od tema psiholoških radionica koje se sprovode su:  emocionalna inteligencija, aktivno slušanje, asertivni trening, konstruktivno rješavanje konflikata, frustracije, odlaganje, samopouzdanje, iracionalna i racionalna uvjerenja, donošenje odluka, postavljanje ličnih i interpersonalnih granica, partnerski odnosi, stres, pronalaženje smisla života, samodisciplina, prihvatanje kritika i pohvala, nasilje, predrasude i stereotipi, stres i njegovo preovladivanje, revizija prošlog iskustva i dr.