Glavni grad Podgorica

Psiholog iz Javne ustanove na gostovanju u emisiji “Boje jutra”


Avgust 22, 2019


Predstavnik Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, psiholog Nikola Ralević gostovao je u emisiji Boje jutra na TV Vijesti. Tom prilikom govorio je na temu Kocka kao bolest zavisnosti.