Glavni grad Podgorica

Pruži pomoć – spasi život


Maj 8, 2021

Povodom 8 maja- Svjetskog dana Crvenog krsta, Javna ustanova za smještaj, rahabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, uz pomoć i podršku Crvenog krsta Crne Gore, je organizovala obuku pružanja prve pomoći, za klijente/nje i zaposlene.

Od 1948. godine u znak poštovanja prema Anri Dinanu, u cijelom svijetu 8. maj se obeležava kao Svjetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Više od 14 miliona ljudi godišnje u okviru organizacija Crvenog krsta nauči kako da pruži prvu pomoć.

Kao što u okviru našeg tretmana pružamo pomoć zavisnicima, da izadju iz začaranog kruga i nauče kako da se integrišu u funkcionalne društvene tokove, tako ih i učimo važnosti očuvanja sopstvenog života i nalaženja smisla u istom.

Pružiti prvu pomoć i spasiti nekom život, ne predstavlja samo akt milosrđa, već i stvara heroje zajednice. Skup naučenih vještina i tehnika pružanja prve pomoći, nekada će biti odlučujući za pomoć drugima, ali humanost, altruizam i osjećaj za potrebe drugih je ono što može ispuniti život zavisnika u oporavku i dati mu određeni smisao, koji su izgubili tokom aktivne faze konzumiranja psihoaktivnih supstanci.

Sticanje osnovnih znanja i vještina pružanja prve pomoći trebalo bi da postane odraz kulture svih građana, jer nesreće nijesu uvijek predvidljive, a pružanje prve pomoći je prva karika u lancu saniranja povreda i spasavanja nečijeg života. Postupci u tim trenucima, mogu biti od krucijalnog značaja za život povrijedjenih.

Obuka svih za pružanje prve pomoći čini društvenu zajednicu bezbednijom i snažnijom, odnosno spremnijom za različite vrste izazova u smislu prirodnih nepogoda ili drugih vrsta nesreća koje se događaju skoro svakodnevno.