Glavni grad Podgorica

Profesor Pavićević održao predavanje za klijentkinje Javne ustanove na Kakarickoj gori


April 09, 2019


Profesor sociologije na Ekonomskom fakultetu g-din Veselin Pavićević posjetio je dana 09.04.2019. godine Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i tom prilikom održao predavanje klijentkinjama na temu :,,Emocionalna i socijalna inteligencija”.


Senzibilnost profesora Pavicevića za ovu problematiku, ogleda se  kroz  poslate poruke podrške usmjerene na smanjenje stigme zavisnika/ca, ukazujući im na značaj njih kao korisnih članova/ca društva.

Veliku zahvalnost dugujemo profesoru što kontinuirano, našim klijentkinjama, daje podršku u procesu resocijalizacije.