Glavni grad Podgorica

Prestavnice JU na obuci „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“


Februar 16, 2019


U subotu 16.2.2019. godine predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, socijalna radnica Aida Kerović i specijalni pedagog Adrijana Klisić pohađale su obuku „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja“. Obuka je održana u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu. Autori i relizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog.


Pohađanje ova obuke i sličnih edukacija imaju za cilj unaprijeđenje kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa, kome su nerijetko izloženi zaposleni u pomažućim profesijama.
Pored prestavnica ustanove, obuci su prisustvovala stručna lica iz Centara za socijalni rad, Uprave policije i drugih ustanova koje pružaju usluge iz socijalne i dječije zaštite.