Glavni grad Podgorica

Predstavnici TIKA PODGORICA posjetili Javnu ustanovu


Novembar 5, 2021


Koordinator TIKA kancelarije za Crnu Goru  Abdurrahman Toprak sa saradnicima posjetio je Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u cilju uspostavljanja saradnje. Tom prilikom direktorica Javne ustanove Dijana Milošević i socijalna radnica Ivana Tiodorović upoznale su ih sa funkcionisanjem Javne ustanove, sa posebnim akcentom na radno-okupacionu terapiju.

Predstavnici TIKE su imali priliku da vide radionice koje funkcionišu u okviru radnookupacione terapije, kao i proizvode nastale u radionicama.

U narednom periodu očekuje se rad na zajedničkom projektu u cilju unapređenja postojećih radionica, ali i na formiranju novih radionica koje će omogućiti klijentima/kima sticanje novih vještina.