Glavni grad Podgorica

Predstavnici Rotaract kluba Podgorica posjetili Javnu ustanovuMart 6, 2020


Predstavnici Rotaract kluba Podgorica posjetili su Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i tom prilikom uručili simboličan poklon za klijente/kinje koji se nalaze na tretmanu.


Prepoznajući ulogu biblioterapije u tretmanu, predstavnici Rotaract kluba donirali su knjige koje se baziraju na psihologiji i tehnikama samopomoći. Ovaj simboličan poklon će obogatiti već postojeću biblioteku u okviru Javne ustanove i omogućiće da klijenti/kinje čitanjem poboljšaju svoje komunikativne vještine, stepen emocionalne i socijalne inteligencije, kao i da na još jedan način prevaziđu neprijatne emocije i da napreduju u svom oporavku.

Predstavnici Javne ustanove, direktor Aleksandar Radinović, psihološkinja Dijana Milošević i specijalna pedagoškinja Biljana Karadaglić upoznali su goste sa funkcinisanjem Javne ustanove, kao i sa specifikom tretiranja bolesti zavisnosti.

Takođe, predstavnici Rotaract kluba imali su priliku da pogledaju dokumentarni film o radu Javne ustanove.