Glavni grad Podgorica

Predstavnici JU učestvovali na Međunarodnom specijalističkom seminaru Sistemske porodične terapije

Septembar  25, 2019


U organizaciji ECPD-a od 21. do 25. septembra 2019. godine u Beogradu je održan Međunarodni specijalistički seminar Sistemske porodične terapije sa temom “Porodične intervencije u različitim aspektima života porodice”.  Cilj ovog seminara  je bila razmjena iskustava o primjeni adekvatnih psihoterapijskih intervencija u cilju jačanja porodičnih snaga.

Predstavnici Javne ustanove, na ovom seminaru bili su Aleksandar Radinović, direktor i socijalne radnice Ivana Tiodorović i Aida Kerović.


Predavači na seminaru su bili eminentni stručnjaci iz oblasti Sistemske porodične psihoterapije prof. dr Mila Goldner Vukov, članica Kraljevskog Psihijatrijskog Koledža Australije i Novog Zelanda, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, dr sci. Miroslava Maksimović, dr Snežana Mijalković, prof. dr Petar Nastasić i prof. dr Zoran Zoričić.

Na seminaru je bilo riječi o porodičnim intervencijama u partnerskim odnosima, bolestima zavisnosti, kao I u slučajevima nasilja u porodici. Značajan dio seminara je bio usmjeren i na savremena saznanja i istraživanja koja za temu imaju intrauterini razvoj djeteta, fertiliitet i surogat materinstvo. Savremeni trendovi u sistemskoj porodičnoj terapiji se danas sve više vezuju za pozitivnu porodičnu terapiju sa fokusom na rezilijentnost na nivou individue, porodice, društva i kulture te je i na ovu temu diskutovano kroz interaktivan rad sa učesnicima seminara.

Kako je jedna od tema seminara bila I bolest zavisnosti, zaključak učesnika seminara je potreba posmatranja bolesti zavisnosti na sistemski način. Navedeno je da zavisnici najčešće imaju loše, površne odnose sa drugima, česte konflikte, što se odražava i na funkcionisanje drugih članova porodice i šire zajednice kojoj pripadaju, uzročno-posljedične veze i interakcije u porodici su veoma važno polje na kojem je zavisnicima pomoć neophodna kako bi na putu apstinencije razvili funkcionalne odnose, vratili bliskost i povjerenje i preuzeli odgovornost za promjene.