Glavni grad Podgorica

Predstavnici Javne ustanove učesnici X Međunarodne specijalističke škole za bolesti zavisnosti


Jun 19, 2018


Predstavnici Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica učestvovali su na X Međunarodnoj specijalističkoj školi „Savremena dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti” održanoj od 15.-17. juna 2018 godine u Kotoru.
Organizatori škole su “Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija-Regionalni mediteranski institut za međunarodne postdiplomske studije i razvojna istraživanja, Podgorica, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zdravstvenom mrežom jugoistočne Evrope (SEEHN) i Hrvatskim liječničkim zborom-Društvo za alkoholizam i druge ovisnosti.


Cilj škole je bio da polaznike-ljekare, pedagoge, psihologe, pravnike, socijalne radnike i druge stručnjake, upozna sa najnovijim saznanjima, praktičnim i naučnim dostignućima u oblasti prevencije, liječenja i rehabilitacije bolesti zavisnosti.
Na osnovu učešća u nastavi i stečenih znanja tokom rada škole, polaznici su dobili međunarodno validan sertifikat Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.