Glavni grad Podgorica

Predstavnici Javne ustanove u posjeti ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor

Februar 7, 2020


Predstavnici Javne ustanove za smjestaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica 06.02.2020 godine posjetili su ZU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor.


Članovi Stručnog tima, nerezident Javne ustanove, kao i direktor,  imali su priliku da se detaljnije upoznaju sa radom i uslovima bolnice. Pored direktora i predstavnika menadžmenta Specijalne bolnice, sastanku je prisustvovala i načelnica Odjeljenja za liječenje bolesti zavisnosti. Posjeta je realizovana u cilju unapređenja saradnje ove dvije ustanove, čije ce bolje umrežavanje doprinijeti boljim mogućnostima za osobe koje imaju problem zavisnosti, koje su trenutno pacijenti ove bolnice, a imaju motivaciju za tretmanom rehabilitacije u Ustanovi.

Prilikom posjete omogućen je i kontakt sa pacijentima Odjeljenja za zavisnost, koji su imali priliku da dobiju detaljne informacije o tretmanu, uslovima prijema kao i programu koji nudi Javna ustanova.

Pored razmjene profesionalnog iskustva, posjeta predstavlja bolju mogućnost za zavisnike/ce da prevaziđu krizna stanja i olakšaju početak rehabilitacionog procesa, za one koji biraju oporavak kao način života.