Glavni grad Podgorica

Predstavnici Javne ustanove u magazinu “Upiremo prstom”


Novembar 22, 2021


Predstavnici Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, direktorica Dijana Milošević i psiholog Nikola Ralević, bili su gosti magazina “Upiremo prstom” na TV 7.
Tom prilikom govorili su na temu bolesti zavisnosti.

Video prilog možete pogledati na našem youtube kanalu.