Glavni grad Podgorica

Predstavnici Javne ustanove na specijalističkom seminaru sistemske porodične psihoterapije

U organizaciji ECPD-a od 18. do 21. septembra 2023. godine u Beogradu je održan Međunarodni specijalistički seminar Sistemske porodične terapije sa temom “Porodične intervencije u različitim aspektima života porodice”.  Cilj ovog seminara  je bila razmjena iskustava o primjeni adekvatnih psihoterapijskih intervencija u cilju jačanja porodičnih snaga. Predstavnici Javne ustanove, na ovom seminaru bili su Marko Čađenović, v.d. direktor i članice stručnog tima, psihološkinja Dijana Milošević i socijalna radnica Aida Kerović.


Predavači na seminaru su bili eminentni stručnjaci iz oblasti Sistemske porodične psihoterapije prof. dr Mila Goldner Vukov, članica Kraljevskog Psihijatrijskog Koledža Australije i Novog Zelanda, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, dr Snežana Mijalković, prof. dr Petar Nastasić i prof. dr Zoran Zoričić.

Na seminaru je bilo riječi o porodičnim intervencijama u partnerskim odnosima, bolestima zavisnosti, kao i u slučajevima nasilja u porodici. Značajan dio seminara je bio usmjeren i na savremena saznanja i istraživanja koja za temu imaju zavisnost od kocke, a takođe posebna pažnja posvećena je  korijenima agresije i eroziji empatije.

Savremeni trendovi u sistemskoj porodičnoj terapiji se danas sve više vezuju za pozitivnu porodičnu terapiju sa fokusom na rezilijentnost na nivou individue, porodice, društva i kulture te je i na ovu temu diskutovano kroz interaktivan rad sa učesnicima seminara.