Glavni grad Podgorica

Predstavnici Javne ustanove na seminaru „ Održivost servisa unapređenjem Nacionalnog odgovora u vezi sa infekcijom Hepatitis C virusa i polno prenosivim infekcijama među ključnim populacijama“

Januar 27, 2020


Predstavnici Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, direktor Aleksandar Radinović i specijani pedagog Biljana Karadaglić, učestvovali su na seminaru „ Održivost servisa unapređenjem Nacionalnog odgovora u vezi sa infekcijom Hepatitis C virusa i polno prenosivim infekcijama među ključnim populacijama“ održanom 23-24.01.2020. godine u Hotelu Aurel u Podgorici, u organizaciji NVO Crnogorske Fondacije za HIV i virusne hepatititse u saradnji sa partnerima iz NVO CAZASA-a koji je posrednik i Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine.


Učešće na seminaru uzeli su predstavnici različitih nevladinih organizacija, kao i predstavnici Fonda za zdrastveno osiguranje,  Instituta za Javno zdravlje Crne Gore i domova zdravlja.

Takođe 31.01.2020. godine u organizaciji NVO Crnogorske Fondacije za HIV i virusne hepatititse u saradnji sa partnerima iz NVO CAZASA-a koji je posrednik i Alijanse za javno zdravlje iz Ukrajine organizovan je i okrugli sto na temu „Predstavljanje Vodiča za strateško planiranje u oblasti javnog zdravlja na lokalnom nivou sa specijalnim fokusom na HIV, HCV i PPI “ na kom je učestvovala Adrijana Klisić, specijalni pedagog Ustanove.

Na održanom dvodnevnom seminaru učesnici su imali priliku da se upoznaju sa SOS projektom i analizom stanja sveobuhvatnog odgovora na krvno i polno prenosive infekcije. Od stane NVO CHF predstavljen je i Plan zagovaranja unapređenja nacionalnog odgovora na HCV i PPI.

Jedan dio seminara odnosio se i na grupni rad gdje su učesnici seminara iznijeli predloge  za dalji  plan zagovaranja.