Glavni grad Podgorica

Predstavnici Javne ustanove na Međunarodnoj konferenciji zdravstvenog turizma

U Budvi u hotelu “Splendid” je 5 i 6. novembra održana 12. Međunarodna konferencija zdravstvenog turizma i Prva obuka “Upravljanje u zdravstvenom turizmu”, ispred Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica učestvovao je direktor mr Marko Čađenović i socijalna radnica Aida Kerović.

Priroda u Crnoj Gori, osim ljepote, ima i ljekovita svojstava (ljekovita blata, vazdušne banje), što je osnova za razvoj zdravstvenog turizma u okviru ukupne turističke ponude. Zemlja raspolaže kvalifikovanim kadrovima i ima dobru reputaciju zdravstvenih usluga. Ove komparativne prednosti prate povoljne cijene zdravstvenih usluga u odnosu na zemlje Zapadne Evrope i dijelom regiona.

“Crna Gora sa razvijenom ponudom u segmentu rehabilitacije, prevencije, stomatologije i estetske hirurgije, posjeduje sve uslove da postane međunarodno prepoznatljiva destinacija zdravstvenog turizma”, zaključeno je na Konferenciji.