Glavni grad Podgorica

Predstavnice Međunarodnog borda za kontrolu narkotika posjetile Javnu ustanovu na Kakarickoj gori


April 11, 2019


Prepoznajući značaj pružanja usluga rehabilitacije i resocijalizacije osobama zavisnim od psihoaktivnih supstanci predstavnice Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika dr Galina A. Korchagina i gospođa Raechelle Newman-Smajli, u sklopu misije Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika u Crnoj Gori, dana 11.04.2019. godine posjetile su Javnu ustanovu za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.


Ova posjeta je dio organizovanih aktivnosti koje se sprovode u cilju sagledavanja situacije u državama po pitanju primjene Međunarodnih konvencija, analiza mjera koje se preduzimaju kada je u pitanju implementacija ovih akata, analiza politika na nacionalnom nivou kao i rezultati i izazovi u njihovoj primjeni.

Tokom posjete predstavnice Međunarodnog odbora upoznate su sa radom Javne ustanove, trenutnim stanjem kada je u pitanju pružanje tretmana bolesti zavisnosti u Crnoj Gori, kao i specifičnostima procesa rehabilitacije i resocijalizacije.