Glavni grad Podgorica

Predstavnice JU učesnice okruglog stola “Bolesti zavisnosti i mladi u Crnoj gori, imamo li razloga za zabrinutost?”


Januar 02, 2019


Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, psihološkinja Dijana Milošević i socijalna radnica Ivana Tiodorović prisustvovale su na promociji 12-og broja časopisa “Krug Mladih” kao i na okruglom stolu “Bolesti zavisnosti i mladi u Crnoj gori, imamo li razloga za zabrinutost?”, koji se organizovao u Budvi, od strane JU Narodna biblioteka Budva i NVO „Sedma sila mladih“

Ispred Javne ustanove, panelista okruglog stola bila je psihološkinja Dijana Milošević, koja je govorila o specifičnosti problema upotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih, razlozima i posledicama uzimanja psihoaktivnoh supstanci, kao i o značaju adekvatne prevencije u smanjenju ovog problema.


Takođe, nakon završetka okruglog stola, psihološkinja Dijana Milošević je dala izjavu za RTV Budva o načinu funkcionisanja i o procesu tretmana koji se sprovodi u Javnoj ustanovi.