Glavni grad Podgorica

Predstavnice JU na Regionalnoj konferenciji o održivosti HIV usluga u Jugoistočnoj Evropi


Decembar 23, 2021


U ponedeljak, 20.12.2021. godin,e predstavnice Javne ustanove za smještaj,
rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, socijalna
radnica Aida Kerović i specijalni pedagog Adrijana Klisić prisustvovale su
Regionalnoj konferenciji o održivosti HIV usluga u Jugoistočnoj Evropi u organizaciji
NVO Cazas.
Konferencija je okupila više od 50 predstavnika javnog sektora, lokalnih samouprava
kao i organizacija civilnog sektora iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine,
Sjeverne Makedonije i Rumunije.
Na konferenciji je bilo riječi o sistemima pomoći i podrške licima inficiranim virusom
HIV-a i postignutim rezultatima u ovoj oblasti. Izazovna vremena pandemije Covid
infekcije dovele su do brojnih izazova u implementaciji mjera i realizaciji ciljeva 90-
90-90 u ovoj oblasti. U narednom periodu potrebno je dublje umrežavanje institucija
javnog i civilnog sektora u kroz projekte i inicijative, kako bi se ostvarili željeni
rezultati, zaključeno je na Konferenciji.