Glavni grad Podgorica

Predstavnice Javne ustanove završile akreditovanu obuku na temu ,,Osnove psihološkog savjetovanja“

Predstavnice Javne ustanove pomoćnica direktorice mr Ivana Raščanin Radičević i specijalna pedagoškinja Adrijana Klisić uzele su aktivno učešće na akreditovanoj obuci ,, Osnove psihološkog savjetovanja“,koja se realizovala u periodu od 19.04-21.04. u hotelu Princess u Baru.
Trening je sproveden kao prvi modul obuke stručnih radnika angažovanih u okviru projekta “Podrška osobama sa invaliditetom – sprečavanje težih posljedica epidemije virusa COVID 19!“, koji realizuje nevladina organizacija “Ekvivalent” u partnerstvu sa nevladinom organizacijom „Otkrivanje lične istine Crna Gora“ (O.L.I.CG).
Projekat “Podrška osobama sa invaliditetom – sprečavanje težih posljedica epidemije virusa COVID 19!“, podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.