Glavni grad Podgorica

Predstavnice Javne ustanove završile akreditovani program obuke ,,Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i porodični sistem“

Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica pomoćnica direktorice mr Ivana Raščanin Radičević i specijalna pedagoškinja Adrijana Klisić, bile su učesnice trodnevnog akreditovanog programa obuke „Zloupotreba psihoaktivnih supstanci i porodični sistem“, koju je NVO CAZAS u periodu od 29. do 31. jula realizovao u ambijentu Imanja Rakočević u Mojkovcu.
Program obuke namijenjen je stručnim radnicima i pružaocima usluga zaposlenim u Centrima za socijalni rad, ostalim ustanovama socijalne i dječije zaštite, kao i stručnim radnicima i pružaocima usluga u nevladinim organizacijama, sa posebnim fokusom na one koji se bave pružanjem usluga vezano za oblast bolesti zavisnosti. Cilj programa obuke je razvoj i unapređenje kompetencija stručnih radnika i pružaoca usluga kojima je namijenjen program obuke, za efikasno praćenje i rad sa osobama koje koriste droge i alkohol i članovima njihovih porodica.
Imajući u vidu da se svakim danom suočavamo sa sve većim brojem korisnika psihoaktivnih supstanci, a samim tim i sa mnogobrojnim posledicama nastalih dugogodišnjim konzumiranjem, svjesni smo da su zajednička saradnja i multidisciplinarni pristup ovom problemu nužnost.


Avgust 1, 2022