Glavni grad Podgorica

Predstavnice Javne ustanove učestvovale na trodnevnoj obuci


Jun 10, 2022

Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, pomoćnica direktorice mr Ivana Raščanin Radičević i specijalna pedagoškinja Adrijana Klisić, učestvovale su na trodnevnoj obuci na temu: Akreditacija programa obuke i licenciranje pružalaca usluga za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite, koju sa partnerima je organizovala NVO ,,Impuls“.

Obuka se organizuje u okviru projekta „Profesionalno i pravovremeno pružanje usluga nakon COVID-a“, koji realizuju Nevladino udruženje,,Impuls“, NVU,, Staze i NVU ,,Djeca Crne Gore“, a finansira Evropska unija u Crnoj Gori. Relizatori obuke su bili Bojana Miletic, doktor psiholoških nauka, član Komisije za akreditaciju programa obuke u Zavodu za socijalnu i dječju zaštitu i Vlastimir Knežević, diplomirani pravnik, koji je bio član Komisije za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Polaznici obuke osim teorijskih znanja, upoznavanja sa zakonskim i podzakonskim aktima, koji regulišu ovu oblast, kao i procedurama, dobili su konkretne, praktične savjete i podršku tokom postupaka akreditacije programa obuke i licenciranja usluga.