Glavni grad Podgorica

Predstavnice Javne ustanove u posjeti NVO “Preporod“Jun 11, 2020
Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica , socijalna radnica Ivana Tiodorović i psihološkinja Dijana Milošević posjetile su NVO „Preporod“ u Nikšiću.
Posjeta je organizovana u cilju pripreme obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga. Na sastanku sa predstavnicima NVO „Preporod“ razmatrane su mogućnosti za realizovanjem zajedničke aktivnosti povodom 26. juna Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga.