Glavni grad Podgorica

Predstavnice Javne ustanove prisustvovale predavanju u Kući zdravlja

Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS Podgorica psihološkinja Dijana Milošević i socijalna radnica Aida Kerović prisustvovale predavanju o uticaju porodičnih odnosa na prevenciju, genezu i liječenje narkomanije koje je organizovala Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada.

Predavanje je održala v.d. sekretarke Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada dr Ida Kolinović

Disfunkcionalni porodični odnosi, životne okolnosti, prekomjerno konzumiranje alkohola od strane jednog ili oba roditelja, rani gubitak roditelja, prezaštićenost od strane majke, njihovi neusklađeni stavovi po pitanju vaspitanja, izostanak preventivnih razgovora sa djecom o psihoaktivnim supstancama i neupućenost roditelja u njihovo društvo i organizaciju slobodnog vremena predstavljaju najvažnije porodične faktore rizika kad je u pitanju razvoj bolesti zavisnosti kod djece.