Glavni grad Podgorica

Predstavnice Javne ustanove na Medjunarodnoj specijalističkoj školi


Jul 8, 2021


Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica direktorica Dijana Milošević i socijalna radnica Ivana Tiodorović, uzele su učešće na Medjunarodnoj specijalističkoj školi savremenih dostignuća u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, koja je realizovana od 25-27 juna. 2021. godine u Beogradu.

Tema ovogodišnje škole je bila ,,Masovni traumatizam(pandemija Covid-19) i bolesti zavisnosti.

Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija organizovao je ovu školu sa ciljem da fokus usmjeri na sve oblike i aspekte adikcija i a okupi stručnjake različitih profila, kako bi im omogućili kompletniju i obuhvatniju razmjenu iskustava iz ove oblasti, ali i da ih upoznaju sa najnovijim saznanjima i praktičnim i naučnim dostignućima u okviru prevencije, liječenja i integralne rehabilitacije bolesti zavisnosti.

Škola je medjunarodno i nacionalno akreditovana, a direktorica škole je prof.dr Slavica Đukić Dejanović.

Na kraju trodnevne škole dodijeljeni su sertifikati.