Glavni grad Podgorica

Predstavnica Javne ustanove učestvovala na treningu “Mladi i droge”


Decembar 8, 2018


Predstavnica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, socijalna radnica Aida Kerović učestvovala je na treningu “Mladi i droge”, u organizaciji NVO Juventas u periodu od 5-8. decembra u Petrovcu.
Projekat u okviru kojeg se trening organizuje, realizuju nevladine organizacije iz regiona a cilj projekta je se kroz partnerstvo i doprinos svih učesnika, predstavnika civilnog i javnog sektora, razgovara o problemu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci od strane mladih, sa akcentom na porast i uticaj novih droga na psihofizičko zdravlje.


Za mlade koji koriste psihoaktivne supstance, od posebnog je značaja postojanje usluga u zajednici koje su stalnog karaktera i dostupne u svim opštinama.
Trening je pružio mogućnost učesnicima da razmijene mišljenja i iskustva u radu, a ovaj vid saradnje omogućava da ustanove i organizacije koje se bave tretiranjem mladih koji koriste droge razumiju koncepte i osnovne pojmove na isti način, definišu kako je moguće pratiti, sprovoditi i mjeriti postignuto ali i na koji način je najadekvatnije sprovoditi ciljanu prevenciju.