Glavni grad Podgorica

Predavanje predstavnika Javne ustanove u podgoričkoj Gimnaziji
Mart 6, 2020Predstavnica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci-Podgorica, specijalni pedagog Adrijana Klisić, održala je uvodno predavanje u okviru radionice na temu Psihoaktivne supstance i dalekosežne posljedice po zdravlje i život korisnika, koje je održano  5.3.2020. godine u JU Gimnaziji Slobodan Škerović, u Podgorici.


Tom prilikom su učenici prvih razreda, koji izučavaju predmet Zdravi stilovi života, imali priliku da čuju koji su najčešći razlozi  konzumiranja psihoaktivnih supstanci, koji su faktori nastanka bolesti zavisnosti kao i koje se promjene događaju na fizičkom, psihičkom i socijalnom nivou usljed njihove zloupotrebe.

Takođe, klijent Ustanove koji je uspješno završio drugu godinu tretmana, Ivan Milošević, je kroz otvorenu i direktnu komunikaciju sa učenicima podijelio svoju životnu priču, sa naglaskom na poljedice koje je konzumiranje psihoaktivnih supstanci ostavilo po njega i koliko je teško bilo izboriti se za oporavak.

Koordinatori ovog susreta bili su profesori fizičkog vaspitanja Marko Rajković, Mirijana Vujošević, Aleksandar Gošović i Nenad Knežević, koji su prepoznali potrebu i značaj ovakvog vida preventivnog rada sa učenicima.