Glavni grad Podgorica

Predavanje na temu “Prevencija bolesti zavisnosti”

U OŠ ” Vukašin Radunović” u Beranama, danas 9.12.2022 godine realizovano je predavanje na temu “Prevencija bolesti zavisnosti”. Predavanje su realizovale članica Stručnog tima Javne ustanove, Aida Kerović i predstavnica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada, Marija Zogović.
Na inicijativu Savjeta roditelja navedene škole, u okviru predavanja djeca su imala priliku da dobiju stručne informacije o bolesti zavisnosti, mehanizmima zaštite, kao i načinima prevazilaženja mogućih problema u adolescentnom periodu.