Glavni grad Podgorica

Potpisan ugovor o donaciji LDS charities Javnoj ustanovi


Septembar  12, 2019


Zahvaljujući podršci LDS charities u okviru Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica započeta je izgradnja radionice za pranje automobila. Ugovorom o donaciji između dvije organizacije, unaprijediće se segmenat radno-okupacione terapije namijenjen za klijente, koji će uzeti aktivnog učešća ne samo u izgradnji radionice već i u njenom radu.


Radionica za pranje automobila pružiće mogućnost zainteresovanim klijentima da stiču nove vještine u radu, koje im mogu biti korisne i nakon završetka tretmana.