Glavni grad Podgorica

Potpisan Memorandum o saradnji između JU Kakaricka gora i ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota”

Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica direktorica Dijana Milošević i specijalna pedagoškinja Adrijana Klisić posjetile su ZU Specijalnu bolnicu za psihijatriju “Dobrota”i tom prilikom sastale se sa direktorom dr Aleksandrom Mačićem.

Prilikom posjete stekli su se uslovi, na obostrano zadovoljstvo,  za potpisivanje Memoranduma o saradnji.

Memorandumom ove dvije institucije su se usaglasile da zajednički sprovode sljedeće aktivnosti:

1. Upućivanje pacijenata/kinja koji nakon završenog procesa medicinskog liječenja u Bolnici su dalje motivisani za nastavak rehabilitacije u Javnoj ustanovi.

2. Periodično organizovanje edukativnih predavanja (seminara, radionica) na teme iz domena bolesti zavisnosti od strane Javne ustanove.

3.Zajedničko uključivanje i učešće na raznim projektima ili projektnim aktivnostima od zajedničkog interesa.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji će omogućiti unapređivanje liječenja i rehabilitacije osoba koji su u problemu bolesti zavisnosti.

Potpisnici Memoranduma su ispred Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica direktorica, dipl.psihološkinja Dijana Milošević i ispred ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” dr Aleksandar Mačić.

Takođe, prilikom posjete ZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota”, Javna ustanova je donirala knjige za biblioteku i reklamni poster sa informacijama o tretmanu u Javnoj ustanovi koji će biti postavljen na Odeljenju za bolesti zavisnosti.Decembar 5, 2022