Glavni grad Podgorica

Potpisan Memorandum o saradnji između JU Kakaricka gora i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Potpisan Memorandum o saradnji između JU Kakaricka gora i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
Predstavnice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica direktorica Dijana Milošević i specijalna pedagoškinja Adrijana Klisić posjetile su Upravu za izvršenje krivičnih sankcija i tom prilikom sastale se sa direktorom Radem Vojvodićem
Prilikom posjete stekli su se uslovi, na obostrano zadovoljstvo, za potpisivanje Memoranduma o saradnji.
Memorandumom ove dvije institucije su se usaglasile da zajednički sprovode sljedeće aktivnosti:

  1. Organizovanje edukativnih predavanja za zaposlene u UIKS na temu bolesti zavisnosti;
  2. Organizovanje grupnih terapija za zatvorenike koji su i zavisnici od PAS;
  3. Organizovanje grupa samopomoći koje će voditi rehabilitovani zavisnici iz Javne ustanove uz nadzor stručnog lica;
  4. UIKS će savjetovati korisnike PAS-a koji su motivisani za liječenje da nakon izdržane kazne zatvora rehabilitaciju nastave u Javnoj ustanovi.
    Potpisivanje Memoranduma o saradnji će omogućiti unapređivanje liječenja i rehabilitacije osoba koji su u problemu bolesti zavisnosti, a samim tim i uticati na smanjenje povratnika u UIKS.
    Potpisnici Memoranduma su ispred Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica direktorica, dipl.psihološkinja Dijana Milošević i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija direktor, Rade Vojvodić.