Glavni grad Podgorica

Pomoćnica direktorice dala izjavu za TV Vijesti


Avgust 26, 2021

Pomoćnica direktorice Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, Ivana Raščanin Radičević, dala je izjavu za TV Vijesti. Tom prilikom je za jutarnji progam “Boje jutra” govorila o radno-okupacionoj terapiji  koja predstavlja važan segment tretmana u Javnoj ustanovi.
Prilog možete pogledati na ovom linku linku.