Glavni grad Podgorica

Otpočela sa radom frizerska radionica

April 19, 2021U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, u okviru Sektora za tretman zavisnica, otpočela je sa radom frizerska radionica.

Radionicu će u narednom periodu voditi frizerka Maja Bulatović, koja će dugogodišnje iskustvo u radu prenijeti našim klijentima i klijentkinjama, koje ispoljavaju afinitet  prema ovom zanatu.

Radionice koje sporovodimo u okviru ustanove pored Stručnog programa, jesu dio jedinstvenog, cjelovitog terapijskog plana, koji je prilagodjen svakom klijentu i klijentkinji ponaosob u zaisnosti od njihovih kapaciteta i afiniteta.

Psiho-socijalni tretman u ustanovi svakodnevno se upotpunjava radno-okupacionim aktivnostima, pa pored rada na mentalnom zdravlju, radimo i na jačanju kapaciteta klijenata i klijentinja, da vode računa i o fizičkom izgledu, jer samo sa cjelokupnom promjenom strukture individue možemo govoriti o vraćanju u funkcionalne živote tokove i potpunoj rehabilitaciji.

Vještine koje steknu tokom rada u okviru radionica, koje sporovodimo u Javnoj ustanovi, omogućiće im da budu konkurentniji na tržištu rada ili otvoriti put za pokretanje sopstvenog posla, nakon uspješno okončanog tretmana.