Glavni grad Podgorica

Organizovana zdravstvena akcija testiranja klijenata/kinja na hepatitis

Oktobar  23, 2019


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, u saradnji sa Hrvatskim društvom za bolesti jetre “Hepatos”, u srijedu 23. oktobra, organizovala je javno-zdravstvenu akciju besplatnog testiranja klijenata/kinja na virusne hepatitise sa brzim testovima i pregled jetre tranzijentnom elastografijom (FibroScan) u saradnji sa ljekarima KCCG i Institutom za javno zdravlje.


Mobilni InfoHep Centar Hrvatskog društva za bolesti jetre “Hepatos” je medicinsko vozilo opremljeno za pružanje zdravstvenih usluga na terenu, u kojem lokalni ljekari pružaju usluge testiranja na hepatitis C, zatim ultrazvučni pregled jetre kao i usluge savjetovanja i informisanja o mogućnostima liječenja, načinima prenosa i zaštite. Akcije obuhvataju testiranja na hepatitis sa brzim testovima, što znači da korisnici rezultate na obavljene pretrage dobiju za 20 do maksimalno 40 minuta, što u značajnom mjeri skraćuje vrijeme čekanja rezutata testiranja.

Kako je hepatitis C jedan od čestih pratilaca bolesti zavisnosti, ove akcije imaju za cilj da sve osobe izložene riziku podsjeti na važnost prevencije, ranog otkrivanja i informiše ih o  mogućnostima liječenja.