Glavni grad Podgorica

Organizovana projekcija filma i druženje za klijentkinje


Februar 22, 2019


Klijentkinje i stručni tim Javne ustanove prisustvovale su događaju organizovanom na Ekonomskom fakultetu 22.02.2019.godine. Na poziv prof. Veselina Pavićevića, klijentkinje su imale mogućnost da prisustvuju projekciji filma sa temom sukoba generacija i borbi dobra i zla u čovjeku, koja je prikazana u sali Mediteran u organizaciji Kluba poštovalaca Rock N Rolla – Ekonomskog fakulteta u Podgorici.


Nakon projekcije filma organizovano je i druženje, gdje je prof.Pavićević klijentkinjama, koje su na tretmanu u Javnoj ustanovi, poslao poruke podrške usmjerene na smanjenje stigme zavisnika/ca, ukazujući im na značaj njih kao korisnih članova/ca društva.