Glavni grad Podgorica

Organizovan izlet za klijentkinje

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, organizovala je 03. avgusta 2022. godine za klijentkinje i zaposlene izlet u Rogamima  jednom od najposjećenijih izletišta u Podgorici.

Izleti, pješačke ture i šetnje povoljno djeluju na jačanje motivacije kod naših klijentkinja, promjena okruženja i boravak u prirodi utiču na formiranje zdravih navika koje su u skladu sa novim životnim stilom, finkcionalnijim i adekvatnijim, koji grade u cilju postizanja ponovne, potpune socijalne integracije.


Avgust 4, 2022