Glavni grad Podgorica

Organizovan izlet za klijentkinje Javne ustanove

Za klijentkinje koje se nalaze na rezidencijalnom dijelu tretmana, u Sektoru za tretman zavisnica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, direktor Javne ustanove Marko Čađenović organizovao je posjetu izletištu Manitovac, u Nikšiću.

Klijentkinje su u pratnji radno-okupacione terapeutkinje Ivane Krsmanović i specijalnog pedagoga Biljane Karadaglić  uživale u prijatnom ambijentu uz obalu rijeke Zete.

Izleti u prirodi su sastavni dio procesa rehabilitacije, organizuju se sa ciljem korigovanja dosadašnjih obrazaca ponašanja i podsticanja klijentkinja na usvajanje zdravih stilova života.