Glavni grad Podgorica

Organizovan izlet za klijente na rezidencijalnom tretmanu

V. D. direktora Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, Marko Čađenović, u četvrtak, 20. jula, organizovao je izlet za klijente na rezidencijalnom dijelu tretmana u pratnji psihologa Nikole Ralevića, psihološkinje Dijane Milošević, referenta za R.O.T Radojice Radonjića i medicinske sestre Milice Brajković.
Izlet je obuhvatao cjelodnevni boravak i vožnju Skadarskim jezerom. Klijenti su imali priliku da borave u prirodnom okruženju i plivaju.

Boravak u ovakvom okruženju povoljno utiče kako na njihov zdravstveni status, tako i na formiranje zdravih životnih navika.