Glavni grad Podgorica

Organizovan izlet na Skadarsko jezero za klijente/kinje i zaposlene Javne ustanove


Jul 26, 2018


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica ,organizovala je izlet i krstarenje na Skadarskom jezeru 19. Jula 2018 godine za klijente i 26.jula 2018.godine za klijentkinje na rezidencijalnom i nerezidencijalnom dijelu tretmana.


Kvalitenim planiranjem slobodnog vremena i upućivanjem klijenata/kinja na zdrave sadržaje, postiže se uspostavljenje obrazaca koji se mogu primjenjivati i nakon završetka tretmana, kao sadržaji koji doprinose kvalitetu apstinencije.