Glavni grad Podgorica

Održano predavanje učenicima OŠ “Vladimir Nazor”

Predstavnica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, psiholog Dijana Milošević i Marija Zogović predstavnica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti 29.2.2024. godine, održale su predavanje učenicima osmog razreda OŠ”Vladimir Nazor”.
Predavanje je realizovano sa ciljem da se učenici upoznaju sa bolestima zavisnosti, razlozima konzumiranja psihoaktivnih supstanci a poseban je akcenat stavljen na štetne posljedice koje droga ostavlja na svakog ko ih konzumira.
Kroz interaktivno predavanja učenici su mogli da postave pitanja i upoznaju se sa najčešćim zabludama kada je u pitanju korišćenje psihoaktivnih supstanci.