Glavni grad Podgorica

Održano predavanje učenicima OŠ “Đoko Prelević”

Predstavnica Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, psiholog Dijana Milošević 12.3.2024. godine, održala je predavanje učenicima šestog, sedmog, osmog i devetog razreda OŠ”Đoko Prelević”.
Predavanje je realizovano sa ciljem da se učenici upoznaju sa bolestima zavisnosti, razlozima konzumiranja psihoaktivnih supstanci a poseban je akcenat stavljen na štetne posljedice koje droga ostavlja na svakog ko ih konzumira.
Kroz interaktivno predavanja učenici su mogli da postave pitanja i upoznaju se sa najčešćim zabludama kada je u pitanju korišćenje psihoaktivnih supstanci.