Glavni grad Podgorica

Održano predavanje u OŠ Milorad Musa Burzan

Socijalna radnica Aida Kerović  Javne ustanove zasmještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnikapsihoaktivnih supstanci Podgorica i predstavnica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Marija Zogović, 1.2.2024. godine, održale su  predavanje u OŠ Milorad Musa Burzan.

Tokom dva školska časa učenici VIII razreda su imalipriliku da se upoznaju sa mehanizmima nastanka bolesti zavisnosti, razlozima konzumiranja psihoaktivnih supstanci a poseban je akcenat stavljen na štetne posljedice koje droga ostavlja na svakog zavisnika.. 

„Najbolji način da ne uđete u svijet zavisnosti je da nikad i ni pod kakvim uslovima ne probate narkotike, nema „lakih“ i „teških“ droga, sve droge su štetne i posljedice koje one ostavljaju su brojne i dugotrajne“, zaključak je sa predavanja.