Glavni grad Podgorica

Održano predavanje u OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin”

U saradnji Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti realizovano je predavanje
učenicima IX razreda OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin na temu “Prevencija bolesti zavisnosti”. Predavanje su realizovale psihološkinja Javne ustanove Dijana Milošević i Marija Zogović, predstavnica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada. Psihološkinja Dijana Milošević je učenike upoznala sa vrstama zavisnosti, zabludama, predrasudama i svim važnim informacijama koje su vezane za bolesti zavisnosti, dok je Marija Zogović svojom životnom pričom pokušala upozoriti učenike na posledice bolesti zavisnosti.
Tokom ovog predavanje učenici su dobili informacije da nema lakih i teških droga, da ne postoji prvi put, da uvijek imamo izlaz i da različita sredstva zavisnosti ne mogu biti rješenje za životne probleme, jer su njihove posledice katastrofalne.
U organizaciji predavanja ispred Osnovne škole učestvovale su psihološkinja škole Nada Maraš i nastavnica Jasmina Ličina.