Glavni grad Podgorica

Održano predavanje u JU Srednja stručna škola u Baru


Decembar 23, 2021
Socijalna radnica Aida Kerović  Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i predstavnica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Marija Zogović, u srijedu, 22.12.2021. godine, održale su  predavanje u JU Srednja stručna škola u Baru.

Tokom dva školska časa učenici završnih razreda  su imali priliku da se upoznaju sa mehanizmima nastanka bolesti zavisnosti, razlozima konzumiranja psihoaktivnih supstanci a poseban je akcenat stavljen na štetne posljedice koje droga ostavlja na svakog zavisnika..

„Najbolji način da ne uđete u svijet zavisnosti je da nikad i ni pod kakvim uslovima ne probate narkotike, nema „lakih“ i „teških“ droga, sve droge su štetne i posljedice koje one ostavljaju su brojne i dugotrajne“, zaključak je sa predavanja.