Glavni grad Podgorica

Održano predavanje u Gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici


Februar 25, 2022


Predstavnici Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, socijalna radnica Aida Kerović  i klijent koji je uspješno zavrsio tretman M.D., 25.2.2022. godine, održali su  predavanje u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici.

Predavanje je održano za učenike prvog i drugog razreda u okviru nastave iz predmeta Zdravi stilovi života. Ova predavanja se realizuju nekoliko godina sa ciljem da se učenici upoznaju sa bolestima zavisnosti, razlozima konzumiranja psihoaktivnih supstanci a poseban je akcenat stavljen na štetne posljedice koje droga ostavlja na svakog ko ih konzumira.

Kroz interaktivno predavanja učenici su mogli dobiti informacije od strane stručnog lica dok je u drugom dijelu bivši klijent je kroz lično iskustvo predstavio svoj put i okolnosti koje su ga uvele u „začarani krug“ konzumacije narkotika, sa akcentom na zablude i uvjerenja “da se njemu ne može desiti da postane zavisnik” koja je imao na početku konzumiranja.

„Najbolji način da ne uđete u svijet zavisnosti je da nikad i ni pod kakvim uslovima ne probate narkotike, nema „lakih“ i „teških“ droga, ulazak u svijet narkotika je često može biti naivan i bez svijesti o posljedicama a izlazak iz ovog problema je dugotrajan i mukotrpan proces “, zaključak je sa predavanja.