Glavni grad Podgorica

Održano predavanje o značaju fizičke aktivnosti u procesu oporavka

U utorak 28. novembra u Javnoj ustanovi održano je predavanje na temu pravilnog planiranja treninga iodržavanja fizičke forme i kondicije, predavanje je održaoVojo Prelević, fitness trener.

U Ustanovi klijenti imaju mogućnost da se bave fizičkom aktivnošću, odnosno upražnjavaju vježbe sa doziranim opterećenjem koje su koncipirane na osnovu njihovog antropološkog statusa, starosne dobi i zdravstvenog stanja. 

Fizička aktivnost je bitan faktor je za podizanje motivacije i njegovanje zdravih životnih navika. Klijenti su imali priliku da kroz ovo predavanje nauče osnove pravilnog vježbanja  koje jača insuficijentnu muskulaturu i pozitivno utče na imunitet, što je posebno važno za klijente koji su u adaptacionoj fazi oporavka. 

Predavanje je jos jedna aktivnost u nizu koja je planiranaza novembar, koji je mjesec borbe protiv bolestizavisnosti.