Glavni grad Podgorica

Odrzano predavanje na temu “Prevencija bolesti zavisnosti” u Srednjoj mješovitoj školi u Golubovcima

Sa stručne strane prisutnima se obratila socijalna radnica Aida Kerović, dok je svoju životnu priču sa njima podijelila Marija Zogović, predstavnica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti.
Tokom njihovog izlaganja akcenat je stavljen na uzroke i posljedice bolesti, kao i na izazove sa kojima se mladi susrijeću u periodu adolescencije.
Predavanju koje je zasnovano na interakciji prisustvovali su učenici prvog i četvrtog razreda, te imali priliku da govornicama postave brojna zanimljiva pitanja.

Glavni grad Podgorica
Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti – Glavni grad Podgorica
Kakaricka Gora