Glavni grad Podgorica

Održan sastanak eksperata Evropske komisije i predstavnika JU


Jun 14, 2018


U četvrtak 14. juna, održan je sastanak eksperata Evropske komisije i EU agencije za monitoring droga i zavisnosti od droga (EMCDDA) i predstavnika Javne ustanove za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, uz koordinaciju Kancelarije za evropske integracije i Ministarstva zdravlja.
Tema sastanka su bile aktivnosti koje se preduzimaju u vezi sa prikupljanjem podataka i informacija iz oblasti droga. Cilj ovog sastanka u krajnjem ima formiranje sistema za umrežavanje institucija, kao i usklađivanje sa standardima EU u vezi sa prikupljanjem podataka iz oblasti droga sa posebnim akcentom na detekciju i monitoring novih vrsta droga.


Ekspertska misija boravi u Crnoj Gori sa ciljem uspješne realizacije aktivnosti u kontekstu daljeg napretka Crne Gore u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Sastanku su kao predstavnici Ustanove prisustvovali direktor Aleksandar Radinovic i socijalna radnica Aida Kerović.