Glavni grad Podgorica

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga


Jun 26, 2020
Povodom 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u saradnji sa Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada, NVO Preporod i IPA (Internacionalna policijska asocijacija Crne Gore), na trgu Argentina u Podgorici realizovala je akciju podjele  promotivnog i edukativnog materijala svim zainteresovanim građanima na temu bolesti zavisnosti. Cilj ove aktivnosti je širenje svijesti javnosti o štetnim efektima i posljedicama koje nastaju konzumiranjem psihoaktivnih supstanci i aktivnog preventivnog djelovanja na suzbijanju zloupotrebe droga. Zahvaljujući ovoj aktivnosti svim zainteresovanim građanima je pružena mogućnost da na licu mjesta postavljaju pitanja i dobiju informacije na temu bolesti zavisnosti od stručnih lica koja se bave ovom problematikom.

Kako bismo što bolje približili problematiku bolesti zavisnosti široj javnosti, putem elektronskih i pisanih medija, kao i na našem sajtu je objavljen i stručni članak “ U izolaciji slobodan”,  specijalnog pedagoga Adrijane Klisić, kao i ispovijest klijenta koji se nalazi na tretmanu u našoj Ustanovi.

Zahvaljujući postojanju dugogodišnje saradnje, Javnoj ustanovi je od strane Opštine Tivat uručena i donacija za pokretanje radionice za frizerske usluge u Sektoru za tretman zavisnica. Zbog trenutne  epidemiološke situacije u našoj zemlji, a sve u cilju očuvanja zdravlja naših klijenata/kinja, predstavnici Opštine Tivat su posjetu našoj Ustanovi odložili do momenta dok se ne steknu epidemiološki uslovi za  realizaciju ove aktivnosti.