Glavni grad Podgorica

O zavisnosti od kocke


Jun 13, 2022

Psiholog  Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, Nikola Ralević govorio je o zavisnosti od kocke.

Izjavu možete pogledati na ovom linku.

Izvor: Mediabiro