Glavni grad Podgorica

O bolesti zavisnosti, faktorima i simptomima


Jun 11, 2022

Psiholog  Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, Nikola Ralević govorio je o bolesti zavisnosti, faktorima i simptomima.

Izjavu možete pogledati na ovom linku.

Izvor: Mediabiro